Prejsť na obsah

Uskutočnil sa workshop o ošetrovateľských technikách a využívaní simulácií v ošetrovateľstve

1minút, 46sekúnd

V dňoch 4. a 5. októbra 2023 sme na pôde našej Lekárskej fakulty privítali v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny kolegov z poľskej Univerzity Rzeszow. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena odborných skúseností súvisiacich s ošetrovateľskými technikami, modernými metódami liečby chronických rán a využívaním simulácií pri výučbe ošetrovateľstva. Dvojdňového odborného podujatia sa zúčastnili aj študenti študijného programu ošetrovateľstvo. Táto aktivita vyplynula z vyše ročnej bilaterálnej spolupráce medzi Ústavom ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedrou ošetrovateľstva a verejného zdravia, Ústavom zdravotníckych vied, Fakulty zdravotníckych vied, Rzeszowskej univerzity vytvorenej v rámci ERASMUS+ projektu. 

„Kolegovia Dariusz Bazaliński a Paweł Więch a Joana Przybek- Mita našim študentom 2. ročníka odboru ošetrovateľstvo pripravili prednášky a workshopy na tému “Základy posudzovania a liečby chronických rán“. Obsahom prednášok boli postupy pri posudzovaní, prevencii a liečbe vybraných chronických rán ako sú vredy predkolenia, diabetická noha a dekubity. Zaujímavé workshopy boli postavené na názorných ukážkach larválnej terapie larvami Lucillia Sericata, chirurgického debridementu, aplikácie manažmentu podtlakovej terapie a meranie ABI spolu s prenosným ultrazvukovým vyšetrením. Podujatie malo mimoriadne dobrý ohlas u študentov ošetrovateľstva, ktorí s ním vyjadrili absolútnu spokojnosť a potvrdili svoj záujem o organizovanie podobných aktivít aj v budúcnosti,“ hovorí prednostka Ústavu ošetrovateľstva prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. 

V súčasnosti bakalársky študijný ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach študuje takmer sto študentov (97) a na konte má už vyše 1500 úspešných absolventov. Pevne veríme že, podobné aktivity budeme uplatňovať aj v budúcnosti, v pripravovanom magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo.


Študuj na UPJŠ