Prejsť na obsah

Uskutočnila sa konferencia MEFANET 2023

2minút, 59sekúnd

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach spoluorganizovala 16. ročník konferencie MEFANET, ktorá sa konala v dňoch 7.-8. novembra 2023 v Congress Hotel Centrum, Košice pod záštitou dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. Nosnou témou dvojdňového odborného podujatia bolo využitie umelej inteligencie a virtuálnej reality v medicínskom vzdelávaní. Konferencia bola výbornou príležitosťou na stretnutie s pedagógmi a študentmi zo všetkých lekárskych a zdravotníckych fakúlt v Českej a Slovenskej republike spoločne s odborníkmi v oblastiach elektronickej podpory výučby a získanie skúseností s využívaním moderných vyučovacích metód, nástrojov a prístupov pri výučbe študentov lekárskych a zdravotníckych fakúlt.

Konferenciu otvoril jeden zo zakladateľov siete MEFANET doc. Ing. Daniel Schwarz, PhD. a za Lekársku fakultu UPJŠ jej hlavný organizátor doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. S príhovorom k prítomným následne vystúpil dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prorektor TUKE prof. Ing. Juraj Gazda, PhD. a vedúci oddelenia pre dáta a technológie Masarykovej univerzity RNDr. Martin Komenda, PhD. Slávnostné otvorenie podujatia spestril krst knihy dr. Komendu nazvanej „Data-driven decision-making in medical education and healthcare“.

„V rámci popoludňajšieho programu odznelo viacero podnetných prednášok, medzi ktorými je treba vyzdvihnúť predovšetkým úvodnú plenárnu prednášku Dr. Baba Sheba zo St. George’s University of London ‚Generative AI in Medical Education: Beyond Tools to Strategy‘, v ktorej upriamil pohľad na využitie generatívnej umelej inteligencie vo vzdelávaní a zameral sa na strategický prístup k technológii nad rámec bežne používaných nástrojov v súčasnosti. Súčasťou programu bolo aj otvorené zasadnutie koordinačnej rady MEFANET.“ hovorí prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Druhý deň konferencie začal sekciou moderovaných posterov, v rámci ktorej si účastníci vypočuli rôzne témy týkajúce sa automatizácie procesov, evaluácie výučby, pokrokov pri tvorbe simulačných centier a oddelení v rámci členov MEFANET, využitie audiovizuálnych pomôcok a ďalších zaujímavých tém. Program pokračoval pútavými prednáškami a panelovými diskusiami a uzavrel ho dr. Martin Komenda predstavením projektu Národného zdravotníckeho informačného portálu nzip.cz, ktorý poskytuje už niekoľko rokov českým občanom garantované informácie v oblasti zdravia a zdravotníctva.

Šestnásty ročník konferencie MEFANET sa konal vôbec po prvý krát v histórii mimo Českej republiky a docenta Jaroslava Majerníka veľmi teší, že sa toto podujatie skutočne vydarilo. Ako poznamenáva, niektoré aktivity pokračovali aj po ukončení odborného podujatia v Centre simulátorovej a virtuálnej reality Lekárskej fakulty UPJŠ. „Napríklad španielska spoločnosť WAZO technologies nám prezentovala systém high-fidelity online USG simulátora určeného pre výučbové účely vrátane možnosti testovania vedomostí študentov, pričom zástupcovia tejto spoločnosti nám poskytli aj skúšobný prístup k demo verzii, ktorú si naši pedagógovia môžu v priebehu nasledujúcich týždňov osobne otestovať,“ poznamenáva doc. Majerník.

Viac o MEFANET2023

Akutne.cz


Študuj na UPJŠ