Prejsť na obsah

Uskutočnili sa úvodné stretnutia prvákov

0minút, 49sekúnd

Nových študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterpie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve privítala v Aule UPJŠ LF v utorok 12. septembra 2023 poverená prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1.-3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Ingrid HODOROVÁ, PhD., univerzitná profesorka. Nových študentov doktorských študijných programov v anglickom jazyku General Medicine a Dental Medicine privítala v aule v stredu 13. septembra 2023 poverená prodekanka pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku prof. MUDr. Želmíra MACEJOVÁ, PhD., MPH.

Na úvodných stretnutiach našich nových slovenských a zahraničných študentov všetkých študijných programov odzneli tento týždeň dôležité informácie o štúdiu a aktivitách študentských organizácií. Prajeme našim prvákom dobrý štart do ich štúdia a veľa úspechov!


Študuj na UPJŠ