Prejsť na obsah

Uskutočnilo sa koncoročné stretnutie zamestnancov spojené s ocenením jubilantov a vynikajúcich študentov

2minút, 48sekúnd


V košickom Dome umenia sa v stredu 13. decembra 2023 uskutočnilo stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ organizované dekanom prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. a miestnou odborovou organizáciou pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka.

Pozvanie na slávnostnú recepciu prijali okrem asi päťstovky zamestnancov LF aj členovia vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na čele s rektorom prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD., zástupcovia univerzitného akademického senátu a správnej rady univerzity, dekani fakúlt UPJŠ a predstavitelia výučbových základní lekárskej fakulty.
Po príhovoroch dekana Petra Jarčušku a rektora Daniela Pellu nasledovalo tradičné oceňovanie takmer päťdesiatky jubilujúcich pracovníkov v tomto roku, ktorí získali Zlatú, Striebornú alebo Bronzovú medailu Lekárskej fakulty UPJŠ a Pamätné alebo Ďakovné listy. Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce študijné výsledky získalo 6 študentov a ďalšia študentka bola ocenená za mimoriadne aktivity v SMMK a humánny čin.
O krátky kultúrny program a navodenie vianočnej atmosféry sa po ocenení jubilantov postarali členovia folklórneho súboru Hornád, ktorí divákom predstavili tance z rázovitých obcí Zemplína a navodili vianočnú atmosféru vianočných kolied a vinšov.
Oficiálnu časť večera ukončil slávnostný prípitok dekana a želanie krásnych sviatkov a všetkého dobrého v novom roku 2024, po ktorom začal raut a voľná zábava sprevádzaná tanečnou hudbou v podaní DJ Gesekra.

Foto:
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/fakulta/zo-zivota-fakulty/predvianocne-stretnutie-zamestnancov-13-12-2023/


Zoznam zamestnancov ocenených za rok 2023:

Zlatá medaila:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Strieborná medaila:
prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Bronzová medaila:
MUDr. Michal Molčan, CSc. – in memoriam
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
PhDr. Alexandra Hiľovská
Ing. Jarmila Horňaková

Pamätné listy:
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Mgr. Anna Utľaková
Ing. Zdena Vančíková
Erika Behulová
Mária Orgonášová

Ospravedlnili sa:
MUDr. Michal Bača, PhD.
MUDr. Marián Kudláč
Mgr. Zuzana Nagyová
Bc. Viera Ujháziová
Helena Ambrózyová
Marcela Gamrátová
Alena Gunčágová
Anna Horňáková
Paulína Kravcová
Anna Krukóová
Anna Prokopová
Monika Vaňková
Iveta Žihalová
Gabriel Balog
Michal Hudák

Ďakovné listy:
MUDr. Jana Annová, PhD.
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
RNDr. Soňa Tkáčiková, PhD.
MUDr. Petra Berešová
MUDr. Peter Horváth
Mgr. Martina Hájiková
Dana Černáková
Stanislav Varga

Ospravedlnili sa:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
MUDr. Vladimír Hudák, PhD.
MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD.
Mgr. Eva Gregová
Ing. Henrieta Salokyová
Bc. Karolína Lehotská
Bc. Kamil Saloka
Ľudmila Červeňaková

Zoznam študentov ocenených za rok 2023:

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce študijné výsledky:
Lenka Póšová, 6.roč. VL
Lívia Kereštanová, 6.roč. VL
Lenka Juríková, 6. roč. ZL
Silvia Vlčejová, 6. roč. ZL
Ján Čorej, 6. roč. ZL

Ospravedlnila sa:
Vasundra Indrachith, študentka 6th GM

Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne aktivity v SMMK a humánny čin:
Ľubomíra Marczellová, 3. roč. VL


Študuj na UPJŠ