Prejsť na obsah

Vedenie UPJŠ LF ostro odsudzuje teroristické útoky na Izraelský štát

0minút, 54sekúnd

Vedenie UPJŠ LF ostro odsudzuje teroristické útoky na Izraelský štát a neospravedlniteľné ohrozenie stability v tejto oblasti. Súcitíme so všetkými nevinnými civilnými obeťami a vyjadrujeme spolupatričnosť a solidaritu všetkým, ktorých sa situácia osobne dotýka.

Na našej lekárskej fakulte študuje mnoho študentov z Izraela, a prebiehajúci vojnový konflikt môže negatívne zasiahnuť nielen ich osobne, ale aj ich rodiny. Vyjadrujeme preto všetkým izraelským  študentom  našu plnú podporu. Zamestnanci UPJŠ LF sú pripravení kedykoľvek im pomôcť pri riešení ich problémov, ktoré vznikli v súvislosti s aktuálnym vojnovým konfliktom.  

Želáme si, aby vojnový konflikt nepriniesol už žiadne obete, najmä nie z radov našich študentov ani ich rodinných príslušníkov. Veríme v skoré ukončenie vojnového konfliktu.

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
dekan UPJŠ LF


Študuj na UPJŠ