Prejsť na obsah

Veľtrh príležitostí v zdravotníctve 2024

2minút, 33sekúnd

Košice, 9 február 2024 – Pre študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravilo vedenie fakulty v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice Veľtrh príležitostí v zdravotníctve. Tento ročník bol mimoriadne bohatý na účasť. Svoje stánky pripravilo až 16 zamestnávateľov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a samospráv, ktoré prevádzkujú zdravotné zariadenia.

Vo štvrtok 9. februára bol v poobedňajších hodinách pre študentov končiacich ročníkov všeobecného lekárstva pripravený Veľtrh príležitostí v zdravotníctve. Zamestnávatelia z východného a stredného Slovenska prezentovali priamo v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach svoje pracoviská a voľné pracovné pozície vhodné pre budúcich absolventov.

Viacerí vystavovatelia uviedli, že to nie je ich prvá účasť na veľtrhu a že práve takáto forma prezentácie im počas minulých ročníkov pomohla zamestnať v niektorých prípadoch aj 10 absolventov UPJŠ LF, a tým stabilizovať ich personálne kapacity. Rozhodujúcou je pre nich kvalita vzdelania a praxe nadobudnutých počas vysokoškolského štúdia, ktoré absolventi preukazujú po nástupe na pracovisko.

„Radi prichádzame každý rok, vždy keď dostaneme pozvánku. Stretávame sa tu s mladými ľuďmi, plnými elánu a chuti pracovať, preto nám nerobí problém prekonať aj väčšiu vzdialenosť,“ povedala zástupkyňa nemocnice zo stredného Slovenska.

„Na „love mozgov“ u vás sa nám vždy darí. Do našej nemocnice prichádzajú pracovať vaši absolventi aj vďaka ubytovaniu, ktoré im u nás zabezpečujeme. Nadväzujú u nás priateľstvá, zakladajú rodiny a tým rozvíjajú aj naše mesto ako také,“ ozrejmil personalista nemocnice zo severného okresu Prešovského samosprávneho kraja.

Program veľtrhu otvoril prodekan pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo, doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. Vyzdvihol dôležitosť prípravy na úspešné ukončenie štúdia, vytvárania sietí kontaktov medzi zamestnávateľmi a úlohu klinickej praxe. Práve poslednej uvedenej sa venovala séria prednášok pod titulom Správna klinická prax, počas ktorých sa so študentmi 6. ročníka všeobecného lekárstva o svoje skúsenosti podelili dlhoroční odborníci pôsobiaci v zdravotníctve. Práve Veľtrh príležitostí v zdravotníctve bol vyvrcholením programu zameraného na uplatniteľnosť absolventov UPJŠ LF na trhu práce. V rámci domáceho veľtrhu svoje služby predstavilo tiež aj Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) UPJŠ v Košiciach, poskytujúce okrem kariérových služieb tiež psychologické, sociálne, právne poradenstvo a pomoc s efektívnym učením.Študuj na UPJŠ