Prejsť na obsah

VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

1minút, 38sekúnd

Počas februára 2024 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil VII. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Kongres sa uskutočnil pod odbornou garanciou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a medzi organizátormi a účastníkmi boli aj študenti z našej fakulty.

Študenti sa opäť stretli v rámci jedinečného Kongresu SSŠZL, aby si rozšírili svoje vedomosti z rôznych oblastí zubného lekárstva, podporili inovácie, vymenili skúsenosti a pestovali spoluprácu vo svojom odbore.

Prvé dva dni sa niesli v znamení prednášok na najrôznejšie témy z oblasti stomatológie a v piatok podvečer sa uskutočnila panelová diskusia na tému „Budúcnosť zubného lekárstva: Veľké kliniky vs malé ambulancie”, počas ktorej MDDr. Pavol Podolský, MDDr. Maroš Kamenický, JUDr. Mgr. Štefan Siskovič PhD. a prezident Slovenskej komory zubných lekárov, MUDr. Igor Moravčík, diskutovali o súčasnom stave a budúcnosti zubného lekárstva na Slovensku.

V posledný deň kongresu sa uskutočnili dve série workshopov, na ktorých si účastníci mohli vyskúšať praktické postupy demonštrujúce najmodernejšie stomatologické technológie. V sobotu sa tiež uskutočnil galavečer, počas ktorého boli novozvoleným Alumni členom odovzdané plakety. Medzi týchto členov patria aj študenti 6. ročníka zubného lekárstva UPJŠ LF v Košiciach Katarína Vendeľová a Samuel Tkáč. Ocenenie získali za významný podiel na napredovaní a rozvoji Slovenkého spolku študentov zubného lekárstva.

Organizátori vyjadrili poďakovanie všetkým partnerom za podporu a momentálne už začínajú s prípravami budúcoročného VIII. ročníka Kongresu SSŠZL, na ktorom chcú nadviazať na úspech uplynulého kongresu a pokračovať v posilňovaní komunity a vzdelávania študentov zubného lekárstva na Slovensku.


Študuj na UPJŠ