Prejsť na obsah

VÝSLEDKY NÁŠHO VEDECKÉHO VÝSKUMU BOLI ZNOVU OCENENÉ

1minút, 9sekúnd

Tohoročné ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku, v kategórii vedy o živej prírode získala zamestnankyňa Ústavu lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., ktorú komisia vybrala spomedzi 21 nominantiek. Laureátka tohto prestížneho ocenenia sa vo svojich vedecko-výskumných aktivitách venuje neinvazívnej diagnostike v in vitro fertilizačnom procese, využitím nových laboratórnych možnosti diagnostiky embryí s najvyšším implantačným potenciálom a receptivity endometria.
„Ocenenie nepatrí iba mne, je ocenením dlhoročnej tímovej, interdiciplinárnej a medzinárodnej spolupráce. Veľké DAKUJEM, patrí najmä klinickým špecialistom v oblasti reprodukčnej medicíny, pod vedením doc. MUDr. Silvii Toporcerovej, PhD. pôsobiacej na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJS LF a v Centre asistovanej reprodukcie Gyncare, za vzájomnú kooperáciu a akceleráciu vedeckého-výskumu v oblasti neplodnosti. Rovnaké poďakovanie patrí jej spolupracovníkom MVDr. Miroslave Popelkovej, PhD. a embryologičkám Mgr. Dominike Šeršen, Dis., Mgr. Dane Glovovej. Veľké ďakujem, patrí aj kolegom z Brna, predovšetkým Výskumnej skupine prof. Slabého z CEITECu, a všetkým mojim kolegom z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF za tvorivé prostredie, podporu a spoluprácu,“ hovorí docentka Miroslava Rabajdová.


Študuj na UPJŠ