Prejsť na obsah

XXIII. Stomatologické dni Košice

1minút, 30sekúnd

Od 3. do 4. apríla 2024 sa uskutočnil už 23. ročník Stomatologických dní Košice. Súčasťou programu bola aj výstava výrobkov a zariadení pre stomatológiu, ktorá sa uskutočnila v priestore pred Aulou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Celoslovenské odborné podujatie sa uskutočnilo vďaka organizačnému zastrešeniu UPJŠ LF v Košiciach, UNLP v Košiciach. Slovenskej stomatologickej spoločnosti v Bratislave, Kliniky stomatológie a maxiofaciálnej chirurgie, I. Stomatologickej kliniky, KSaMFCH UPJŠ LF v Košiciach a akadémie Košice, n.o., Slovenskej komory zubných lekárov, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, KVV – Ing. Igora Kubovčíka. Záštitu nad usporiadaním prebral dekan UPJŠ LF v Košiciach, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Stomatologické dni Košice začali 3. apríla od 9tej hodiny v Aule UPJŠ LF príhovorom dekana fakulty, prof. Petra Jarčušku. Vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť a dlhoročnú tradíciu tejto udalosti, ktorá sa stal pevnou súčasťou identity fakulty, ktorá poskytuje vzdelanie práve študentom zubného lekárstva. Niektorí z nich zaujali miesto v auditóriu Auly UPJŠ LF aj počas prednášok rozdelených do 7 sekcií, ktorých sa počas predchádzajúcich ročníkov zúčastnilo viac ako 600 lekárov a 200 sestier.

Sekcie XXIII. Stomatologických dní Košice:

  • Parodontologická sekcia
  • Protetická sekcia
  • Sekcia detského zubného lekárstva
  • Sekcia mladých zubných lekárov
  • Sekcia konzervačného zubného lekárstva
  • Sekcia dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie
  • Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Študuj na UPJŠ