Prejsť na obsah

Združenú tkanivovú banku navštívili stredoškoláci v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku

1minút, 26sekúnd

V pondelok 6. novembra 2023 mali študenti košických a prešovských stredných škôl možnosť absolvovať pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku prehliadku Združenej tkanivovej banky UPJŠ LF a UNLP Košice.  Pracovisko navštívili desiatky stredoškolákov, ktorí získali zaujímavé informácie o úlohe buniek v regeneračnej medicíne. Na prehliadke sa zúčastnili študenti z košických gymnázií na Šrobárovej, Poštovej a Trebišovskej ulici, Gymnázia sv. Edity Steinovej a Strednej odbornej školy beauty služieb na Gemerskej ulici v Košiciach a tiež z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

Vedecko-výskumné pracovisko Združená tkanivová banka sa zaoberá regeneračnou medicínou a návštevníci mali v rámci jej prehliadky jedinečnú príležitosť nahliadnuť do jej priestorov a oboznámiť sa s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickým využitím buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach.

„V úvode študentov zaujala prezentácia o vedeckej činnosti nášho pracoviska a možnostiach regeneračnej medicíny spojených s využitím mezenchýmových kmeňových buniek a ich produktov. V jednotlivých laboratóriách Združenej tkanivovej banky sa dozvedeli viac o metódach spracovania tkanív, následnej izolácii a charakterizácii buniek pomocou svetelnej, fluorescenčnej mikroskopie a prietokovej cytometrie. Naši pracovníci ich taktiež oboznámili s analýzou buniek na molekulárnej úrovni pomocou PCR a Western blotom,“ hovorí Ing. Denisa Harvanová, PhD., prednostka poverená vedením vedenia pracoviska.


Študuj na UPJŠ