Prejsť na obsah

Rastislavova 43

2minút, 9sekúnd

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UN LP), Rastislavova 43

 1. II. pavilón
  Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
  poslucháreň dr. Kostlivého PK
  Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
 2. IV. pavilón
  Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
 3. V. pavilón
  Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
 4. VI. pavilón
  IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
  poslucháreň prof. Poóra PP
 5. VII. pavilón
  Ústav patológie UPJŠ LF a UNLP
 6. VIII. pavilón
  Ústav patológie – pitevňa
 7. XI. pavilón
  Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP
 8. XIII. pavilón
 9. XV. pavilón
  Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a VOÚ
  Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
 10. XVII. pavilón
  Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
 11. XVIII. pavilón
  Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP
  Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie – ambulancia a rehabilitačná časť
 12. XIX. pavilón
  II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
  II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
  Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
 13. XX. pavilón
  Ústav rodinného lekárstva UPJŠ LF a UNLP
 14. XXVIII. pavilón
  Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 15. XVI. pavilón
  II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP

Budovy kliník UPJŠ LF a UN LP Košice, Rastislavova 43


Študuj na UPJŠ