Prejsť na obsah

Orientačný plán UPJŠ LF

1minút, 10sekúnd

Orientačný plán výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

orientacny-plan-lf
 1. Lekárska fakulta UPJŠ (UPJŠ LF), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a Detská fakultná nemocnica (DFN), Trieda SNP 1
 2. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UN LP), Rastislavova 43
 3. Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2
 4. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša n. o., Strojárska 13
 5. Študentské domovy – Medická 4 a 6, Považská 40A a 40B, ubytovne: Pražská 2, Kosmalt, Kysucká 16

Výučbové základne v zdravotníckych zariadeniach

 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice
 • Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, Košice
 • Nemocnica Košice – Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice-Šaca
 • Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Rastislavova 43, Košice
 • Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Strojárenská 13, Košice
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, Rastislavova 43, Košice
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava
 • LABMED, a. s., Srbská 4, Košice
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, Košice
 • Vojenská letecká nemocnica, a. s., Murgašova 1, Košice

Budovy výučbových základní Lekárskej fakulty a Študentského domova UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ