Prejsť na obsah

Šrobárova 2

0minút, 30sekúnd

Rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2

PrízemieÚstav histológie a embryológie UPJŠ LF
PrízemieÚstav anatómie UPJŠ LF
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF – praktikáreň
1. posch.Ústav anatómie UPJŠ LF
2. posch.Ústav verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF
Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF – praktikáreň 1 a 2, seminárna miestnosť 1 a 2

PrízemieRektorát UPJŠ

Budovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2


Študuj na UPJŠ