Prejsť na obsah

Trieda SNP 1

4minút, 54sekúnd

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach (UPJŠ LF), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a Detská fakultná nemocnica (DFN), Trieda SNP 1

SuterénMEDIPARK – serverovňa
Prízemiepraktikárne Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
1. posch.posluchárne PAPB
3. posch.Ústav farmakológie UPJŠ LF
4. posch.Ústav farmakológie UPJŠ LF
5. posch.Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
6. posch.Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
7. posch.Združená tkanivová banka
8. posch.Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK
9. posch.Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK
10. posch.Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK
Prízemiepraktikárne Ústavu lekárskej biológie UPJŠ LF
praktikárne Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
1. posch.praktikárne Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF
praktikárne Ústavu lekárskej fyziológie UPJŠ LF
2. posch.praktikárne Ústavu farmakológie UPJŠ LF
praktikárne Ústavu lekárskej biofyziky UPJŠ LF
3. posch.Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF
4. posch.Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF
5. posch.Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
6. posch.Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
7. posch.Ústav epidemiológie UPJŠ LF
8. posch.Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
9. posch.Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
10. posch.Laboratórium výskumných biomodelov
1. posch.Dekanát UPJŠ LF – študijné oddelenie, referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, podateľňa, vrátnica,
2. posch.Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Pokladňa UPJŠ LF
3. posch.poslucháreň PI (MC3P16)
4. posch.Dekanát UPJŠ LF
Sekretariát Akademického senátu UPJŠ LF
posluchárne PL (MC4P09), PU (MC4P06)
5. posch.Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP
poslucháreň PR (MC5P15)
6. posch.Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
posluchárne PS (MC6P01), PT (MC6P11)
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP
7. posch.posluchárne PE (MC7P03), PG (MC7P13)
8. posch.posluchárne PC (MC8P16), PF (MC8P06), PH (MC8P09)
Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF
pracovisko Katedry neslovanských jazykov pri Ústave filologických a sociálnych vied UPJŠ
9. posch.Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF
posluchárne PD (MC9P14), PJ (MC9P06), PM (MC9P09), PN (MC9P10a), PO (MC9P01)
Závodný výbor odborovej organizácie pri UPJŠ LF
10. posch.Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF
PrízemieJedálen Lekárska fakulta
Knižnica UPJŠ – administratívna časť
1. posch.Aula (MD1Aula))
2. posch.posluchárne P1 (MD2P1), P2 (MD2P2), P3 (MD2P3), P4 (MD2P4)
Spolok medikov mesta Košice
Seminárna miestnosť
2.-7. posch.I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
2. posch.I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP
PrízemieKlinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP
1. posch.A – Oddelenie klinickej biochémie UNLP
B – Nefrologické a dialyzačné centrum UNLP (Dialyzačné oddelenie)
2. posch.A – I. klinika anestezteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
B – I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP
3. posch.A – I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP – Jednotka intenzívnej a metabolickej starostlivosti
B – I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
4. posch.A – I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP
B – I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP
5. posch.A – I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP
B – III. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
6. posch.A – Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP
B – Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP – JIS
7. posch.A – I. psychiatrická klinika
B – Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP
8. posch.A – Klinika hematológie a onkohematológie UPJŠ LF a UNLP
B – Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP
9. posch.A – I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
B – Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a UNLP
10. posch.A – Očná klinika UPJŠ LF a UN LP (muži, ženy, deti)
B – Nefrologické oddelenie UNLP (Transplantačné oddelenie)
11. posch.A – Urologická klinika UPJŠ LF a UN LP
B – Urologická klinika UPJŠ LF a UN LP
12. posch.A – Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN LP
B – Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN LP
13. posch.A – Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
B – Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
14. posch.A – I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
B – I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
15. posch.A – I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN LP
B – Detské chirurgické oddelenie DFN
16. posch.A – I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
B – Klinika neonatológie UPJŠ LF a DFN
17. posch.A – I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP – pôrodnícke oddelenie, neonatologické oddelenie
B – Neonatologické oddelenie
DFNlôžková časť
PrízemieOddelenie detskej onkológie DFN
1. posch.Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN – administratívna časť
Prízemie – 2. posch.Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
3. posch.Detské infekčné oddelenie DFN

Budovy teoretických ústavov UPJŠ LF, kliník UPJŠ LF a UNLP a kliník UPJŠ LF a DFN, Trieda SNP 1


Študuj na UPJŠ