Prejsť na obsah

Pracovné komisie

0minút, 25sekúnd

Etická komisia

 1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda
 2. MVDr. Miroslava Némethová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 3. RNDr. Darina Petrášová, PhD. – tajomníčka
 4. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 5. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 6. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
 7. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 8. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
 9. MUDr. Lucia Tomková Merkovská, PhD.
 10. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
 11. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Študuj na UPJŠ