Prejsť na obsah

Pracovné komisie

0minút, 44sekúnd

Vedecká komisia

 1. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – predseda
 2. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 3. prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
 4. prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
 5. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
 6. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 7. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
 8. prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
 9. doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Etická komisia

 1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda
 2. MVDr. Miroslava Némethová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 3. RNDr. Darina Petrášová, PhD. – tajomníčka
 4. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 5. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 6. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
 7. prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH
 8. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 9. MUDr. Lucia Tomková Merkovská, PhD.
 10. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
 11. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Študuj na UPJŠ