Prejsť na obsah

Pracovné komisie

0minút, 33sekúnd

Etická komisia

 1. doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. – predseda
 2. MVDr. Miroslava Némethová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 3. RNDr. Darina Petrášová, PhD. – tajomníčka
 4. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 5. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
 6. prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
 7. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
 8. doc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
 9. doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
 10. MUDr. Lucia Tomková Merkovská, PhD.
 11. doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
 12. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 13. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univer. prof.
 14. Doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
 15. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.

Študuj na UPJŠ