Prejsť na obsah

70. výročie vzniku Lekárskej fakulty

4minút, 4sekúnd

Lekárska fakulta UPJŠ oslávila 70. výročie svojho vzniku

V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa uskutočnili oslavy 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, v rámci ktorých sa konali viaceré podujatia. Vo štvrtok 27. septembra popoludní sa konalo v koncertnej sále košického Domu umenia Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF, ktoré viedol prodekan pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. Slávnostné príhovory mali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (príhovor dekana), predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka a viceprimátor mesta Košice JUDr. Martin Petruško poverený plnením úloh primátora mesta Košice. Na slávnostnom zasadaní vedeckej rady boli odovzdané pamätné medaily dekana UPJŠ LF významným pracovníkom a spolupracovníkom fakulty, medzi ktorými boli aj ocenení in memoriam (zoznam ocenených).

Po ukončení vedeckej rady pokračovala slávnosť kultúrnym programom, v rámci ktorého zaznelo najprv 13 skladieb v podaní orchestra MUSICA IUVENALIS, ktorý dirigoval Igor Dohovič. Ako sólistka sa predstavila členka Opery Štátneho divadla Košice Michaela Várady, ktorá sa zaskvela napríklad v árii Slávik od Saint-Saënsa a Marián Lukáč, ktorý zaspieval okrem iného známu áriu Figara z opery Figarova svadba. Spoločne predviedli v závere programu duet z opery Modrá ruža ‚Zatancuj si so mnou, holubička‘.

Slávnostnú chvíľu podčiarklo aj vystúpenie univerzitného zboru Chorus Universitatis Šafarikianae pod vedením zbormajsterky Mgr. Jany Havrilovej. Prítomní si v jeho podaní vypočuli okrem iného áriu Lascia ch´io pianga z Händelovej opery RINALDO, pieseň Pie Jesu od Andrewa Lloyda Webbera či Moon River z filmu Raňajky u Tiffanyho.

Nasledoval raut a ďalší kultúrny program vo foyer Domu umenia, pri ktorom predviedli svoje tanečné umenie zverenci Milana Plačka. V tanečnej show vystúpilo celkovo 11 tanečných párov, medzi ktorými bol pár vicemajstrov sveta v latinskoamerických tancoch, pár majstrov Európy vo výrazových tancoch a viacero majstrov Slovenskej republiky, medailistov a finalistov majstrovstiev Slovenska. Pre prítomných si pripravili štyri kolektívne choreografie a tri exhibície sólových párov. Hudobným prekvapením večera bol koncert speváčky Kristíny s kapelou, ktorá zaspievala počas hodinového vystúpenia aj svoje veľké hity Ešte váham, V sieti ťa mám, Pri oltári, Na bieleho koňa, Horehronie, či Ta ne.

Zábavu vystriedali v piatok odborné prednášky, ktoré odzneli na Slávnostnej vedeckej konferencii UPJŠ LF v Aule Lekárskej fakulty v troch sekciách (Sekcia pozvaných zahraničných hostí, Teoretická sekcia a Klinická sekcia – bližší program v prekliku nižšie). Neskôr prišlo na rad slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku MediPark do prevádzky. Po odznení slávnostných príhovorov a akte slávnostného prestrihnutia pásky, ktorého sa ujali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., bývalý rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a riaditeľ UVP MediPark MVDr. Ján Rosocha, CSc., si pozvaní hostia prehliadli časť moderných laboratórnych priestorov, ktoré majú celkovo vyše 6000 štvorcových metrov. Ich súčasťou je dátové centrum, laboratórium farmakogenetiky a individualizácie liečby, laboratórium pre výskum v oblasti metabolizmu a aterosklerózy, laboratórium regeneračnej medicíny a výskumu kmeňových buniek a tiež priestor pre vedecký inkubátor a rozvoj komerčných vedecko-výskumných aktivít (aktualita).

Záverečné podujatie určené pre všetkých zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ sa konalo piatok 28. septembra od 13.30 v Botanickej záhrade UPJŠ v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu, ktorého pracovníci pre účastníkov pripravili viacero zaujímavých nesúťažných disciplín so zaujímavými názvami (Útek z vezenia, Šípkový čaj, Discgolf frisbee, Voľný volej, Cestou z baru od buka do buka a Kondička amerického vojaka). O kultúrny program sa postarali na úvod Športovo-spoločenského dňa zamestnancov a študentov UPJŠ LF členovia folklórneho súboru HORNÁD a študenti z univerzitného Študentského rozhlasu Košice (ŠTURKO) zabávali prítomných do večera hovoreným slovom a hudbou. Nechýbalo občerstvenie a účastníkov potešilo aj tričko a šiltovka s výročným logom fakulty.Študuj na UPJŠ