Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2024

1minút, 56sekúnd

APRÍL 2024

XXIII. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania:3. – 4. apríla 2024
Miesto konania:UPJŠ LF v KOŠICIACH
Organizujúce subjekty:UPJŠ LEKÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA V KOŠICIACH
SLOVENSKÁ STOMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ V BRATISLAVE
KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE UPJŠ LF V KOŠICIACH …………………..
I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA UPJŠ LF V KOŠICIACH
KSaMFCH LF UPJŠ A AKADÉMIA KOŠICE, n.o.
SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV
SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Koordinátor:ING. IGOR KUBOVČÍK
Poznámka:Informácia o podujatí, Program

MÁJ 2024

XXIV. VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV
Termín konania:20. mája 2024
Miesto konania:Ruskov, Dom kultúry
Organizujúce subjekty:SPOLOK LEKÁROV V KOŠICIACH
CENTRUM PRE LIEČBU OBEZITY LF UPJŠ V KOŠICIACH ………………………………………………
REGIONÁLNA LEKÁRSKA KOMORA, KOŠICE
OBEC RUSKOV
Koordinátor:MUDr. Ivan Majerčák, MPH
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ing. Katarína Derzsiová
Poznámka:Informácia o podujatí, Program
DEŇ VYSOKOŠKOLÁKA
Termín konania:20. – 23. mája 2024
Miesto konania:UPJŠ LF v KOŠICIACH
Organizujúce subjekty:Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach …………………………………………………………..
Koordinátor:
Poznámka:Informácia o podujatí, Program

JÚN 2024

40. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, XVI. Démantov deň
Termín konania:06. júna 2024
Miesto konania:Hotel Yasmin Košice
Organizujúce subjekty:Progress CA, s.r.o.
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN …………………………………………………………………..
Koordinátori:Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Prof. MUDr. László Barkai, DSc.
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
MUDr. Róbert Ostró
MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
MUDr. Kristína Kubejová, PhD.
Mgr. Jana Hanzeľová
Poznámka:Informácia o podujatí, Program
Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Termín konania:04. júna 2024
Miesto konania:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta …… …………………………………
Organizujúce subjekty:SLOVACRIN
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Koordinátor:UPJŠ LF
Poznámka:Informácia o podujatí, Program

JÚL 2024

14. ročník Univerzity bez hraníc
Termín konania:08.07.2024 – 12.07.2024
Miesto konania:UPJŠ
Organizujúce subjekty:UPJŠ ………………………………………………………………………………………………………………………….
Koordinátori:Mgr. Lucia Kateržabeková
Poznámka:Informácia o podujatí, Program

Študuj na UPJŠ