Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2016

12minút, 53sekúnd
   
JANUÁR 2016
53. východoslovenské lekárske dni a XXIII. memoriál profesora Jána Kňazovického
Pokroky v onkológii
Termín konania: 14. – 15. januára 2016
Miesto konania: Poslucháreň prof. Jána Kňazovického na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Koordinátor: Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., vedecký sekretár SL Košice
Poznámka: Program
 
FEBRUÁR 2016
Prezentácie vedeckých prác doktorandov a postdoktorandov
Termín konania: 8. februára 2016
Miesto konania: Poslucháreň prof. Jána Kňazovického na UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF
Koordinátori: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., Ústav experimentálnej medicíny
prof. Ing. Mária Mareková, CSc., Ústav lekárskej a klinickej biochémie
doc. MUDr. Oliver Racz, CSc., mim. prof., Ústav patologickej fyziológie
Poznámka: Program
 
MAREC 2016
Vedecká schôdza Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF v Košiciach
usporiadaná na pamiatku doc. MUDr. Františka Longauera, CSc.
Termín konania: 7. marca 2016 o 15.00 hod.
Miesto konania: UPJŠ Lekárska fakulta, Trrieda SNP 1, Košice, poslucháreň P1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
Regionálna lekárska komora v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Koordinátor: MUDr. Nikita Bobrov, CSc., prednosta Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
APRÍL 2016
XV. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 6. – 7. apríla 2016
Miesto konania: Posluchárenský trakt, aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice I.,
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: MUDr. Eva Janitorová, PhD., MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD., MUDr. Jozef Minčík, PhD.,
MUDr. Dušan Hrubala, CSc., Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Rekreačný šport, zdravie, kvalita života
Termín konania: 14. – 15. apríla 2016
Miesto konania: Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2
Organizujúce subjekty: Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Instytut wychowania ficzycznego, turystykii fizjoterapii Akadémii im. Jana Długosza w Częstochowie
Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Košice
Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu
Mesto Košice
Koordinátori: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc, predseda SL Košice
Mgr. Alena Buková, PhD., riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ Košice
Poznámka: Pozvánka, http://www.rsz.upjs.sk
 
Slávnostná vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach
pri príležitosti návštevy synov Wiliama Ganza v Košiciach
Termín konania: 18. apríla 2016 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 27. apríla 2016
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
MÁJ 2016
XXIII. memoriál profesora Františka Póra
Termín konania: 2. mája 2016 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Poznámka: Program
 
Košický kurz extrapyramidových ochorení
Termín konania: 12. – 13. mája 2016
Miesto konania: Double Tree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice pod záštitou dekana LF UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a riaditeľa UNLP MUDr. Milana Maďara, MPH
Extrapyramidová sekcia Slovenskej Neurologickej Spoločnosti
International Parkinson and Movement Disorder Society
Koordinátori: MUDr. Matej Škorvánek, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Web: http://www.expy-ke.sk
 
XXVI. diabetologické dni
Termín konania: 25. – 27. mája 2016
Miesto konania: Posluchárne Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská diabetologická spoločnosť
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Poznámka: Kompletná informácia
 
19. košický morfologický deň
Termín konania: 27. mája 2016 o 13.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň M6, UPJŠ LF, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Slovenská anatomická spoločnosť
Ústav anatómie UPJŠ LF
Koordinátor: Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Poznámka: Program
 
XII. kongres Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie
Termín konania: 29. – 31. mája 2016
Miesto konania: Posluchárne Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program, Koncert
 
JÚN 2016
XXXII. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
VIII. Démantov deň
Termín konania: 2. júna 2016
Miesto konania: Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko, Tajovského 1383/15, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Vydavateľstvo AMEDI
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
X. medzinárodný kongres plastickej chirurgie
XI. Demjénov deň
Termín konania: 2. – 4. júna 2016
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Centrum plastickej a estetickej chirurgie Košiciach
Slovenská spoločnosť plastickej chirurgie
MEDI-EKO, s.r.o.
Koordinátor: MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Poznámka: Program
 
XVII. konferencia mladých pediatrov
Termín konania: 3. júna 2016
Miesto konania: Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko, Tajovského 1383/15, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Vydavateľstvo AMEDI
Koordinátor: Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
VII. košická neonatologická konferencia
Termín konania: 13. – 15. júna 2016
Miesto konania: Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika neonatológie UPJŠ LF a DFN
Nezisková organizácia Novorodenec.sk
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica Košice
A-medi management
Koordinátor: MUDr. Peter Krcho, PhD.
Poznámka: Program
 
XI. kongres internej medicíny
Termín konania: 16. – 18. júna 2016
Miesto konania: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Česká internistická spoločnosť
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Poznámka: Nad kongresom prevzal patronát prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2016
Date: 21st – 23rd June 2016
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
8th International Student Medical Congress Košice (ISMCK`16)
Date: 22nd – 24th June 2016
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: Medical Students Association of Košice
Edumed, n.o.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinator: MUDr. Pavel Staško, PhD.
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
XII. slovenský psychiatrický zjazd
Termín konania: 23. – 25. júna 2016
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Košice
Organizujúci subjekt: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
Členovia organizačného a programového výboru z LF UPJŠ: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.,
Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.,
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
Poznámka: Program
 
SEPTEMBER 2016
Nový pohľad na stanovenie močového sedimentu a elektroforézu moča
Termín konania: 19. septembra 2016
Miesto konania: Konferenčná miestnosť penziónu Zlatý Jeleň Košice, Bankov 7
Organizujúce subjekty: GTRADE s.r.o.
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Spolok lekárov v Košiciach
BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., prezident SSKB
Poznámka: Program
 
7. stredoeurópsky popáleninový kongres
XXI. výročná konferencia Spoločnosti popáleninovej medicíny
Termín konania: 22. – 23. septembra 2016
Miesto konania: Double Tree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: OZ pre liečbu popálených
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Koordinátor: MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Poznámka: Program
 
OKTÓBER 2016
XXII. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Blažice
Bolesť – diagnostika a liečba
Termín konania: 3. októbra 2016 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Blažice, okr. Košice-okolie
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti
Termín konania: 6. – 8. októbra 2016
Miesto konania: Hotel Doubletree by Hilton, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská transplantologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátori UPJŠ LF: Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Poznámka: Pozvánka
 
NOVEMBER 2016
Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 7. novembra 2016 o 13.00 hod.
Miesto konania: UN LP Košice – V. pavilón, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UN LP v Košiciach
Akadémia Košice n.o.
Solmea s.r.o. Košice
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Poznámka: Program
 
Vedecká pracovná schôdza Východoslovenského ústavu srdcových chorôb, a.s.
Termín konania: 7. novembra 2016 o 14.30 hod.
Miesto konania: Kongresová sála VÚSCH, a.s., Ondavská č. 8, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
VÚSCH, a.s.
Koordinátor: Doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.
Poznámka: Program
 
V. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziólogie
Termín konania: 14. novembra 2015 o 14.30 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc, mim. prof.,
MUDr. Marta Korecová, Nadácia profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Poznámka: Program
 
XXV. Schwarzov deň
Závažné komplikácie gynekologicko-pôrodníckych operačných výkonov a ich liečba
Termín konania: 16. novembra 2016
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Pozvánka
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 24. novembra 2016 o 13.15 hod.
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
2. kurz CEEA
Termín konania: 30. novembra – 2. decembra 2016
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
DECEMBER 2016
ATHERO-PREVENT
Medzinárodné sympózium
Prevencia aterosklerózy a obezity so zameraním na deti a adolescentov
Termín konania: 5. decembra 2016 o 12.30 hod.
Miesto konania: Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko, Tajovského 1383/15, Košice
Organizujúce subjekty: Sekcia pre aterosklerózu SSKB
Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF Košice
V spolupráci so Sekciou prevencie kardiovaskulárnych ochorení SPS
Vydavateľstvo AMEDI
Koordinátori: Doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Poznámka: Program
 
Prezentácia kníh spisovateľa Petra Vala
Čierny humor v bielom plášti 1. a 2. diel
Termín konania: 5. decembra 2016 o 15.00 hod.
Miesto konania: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice – Staré Mesto
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Klub turistov Medicína Košice
Mestská časť Košice – Staré mesto
Koordinátori: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Spolok lekárov Košice
MUDr. Karol Jutka, Klub turistov Medicína Košice
Poznámka: Pozvánka
 

 


Študuj na UPJŠ