Prejsť na obsah

Činnosť Etickej komisie

0minút, 49sekúnd

Nezávislá Etická komisia UPJŠ LF v Košiciach  pri svojej práci vychádza a dodržiava:

  • etické princípy biomedicínskeho výskumu s účasťou ľudských subjektov,
  • etické princípy fyziologického výskumu vykonávaného na zvieratách,
  • etické princípy fyziologických štúdií u ľudí.

Etická komisia sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi Štatútom Etickej komisie UPJŠ LF.

Na tejto stránke nájdete informácie potrebné ku podávaniu žiadosti na schválenie projektov a všetky dokumenty. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Etickú komisiu UPJŠ LF e-mailom: darina.petrasova@upjs.sk; alena.muchova@upjs.sk.

Písomné stanovisko Etickej komisie UPJŠ LF oznámi žiadateľovi s komplexným posúdením projektu do 15 dní od prijatia žiadosti, ktoré je v súlade s požiadavkami legislatívy SR.


Študuj na UPJŠ