Prejsť na obsah

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

0minút, 54sekúnd

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA, European Higher Education Area) je reprezentatívna organizácia univerzít, ktoré zastrešuje Európska asociácia univerzít (EUA, European University Association), ktorá sa zaoberá aj zabezpečovaním kvality a podieľa sa na tvorbe vnútorných systémov kvality. Spoluprácu medzi európskymi univerzitami v oblasti zabezpečovania kvality zastrešuje Európske združenie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education), ktorá podporuje spoluprácu v oblasti zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní na základe implementácie ESG 2015 (ESG, Europeans Standards and Guidelines).

europsky-priestor

Na Slovensku sa v spolupráci so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školy (SAAVŠ) organizujú odborné semináre s cieľom rozvíjať a zdieľať osvedčené postupy a podporovať implementáciu ESG 2015 do interného systému zabezpečovania a overovania kvality na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republiky.


Študuj na UPJŠ