Prejsť na obsah

Pravidlá a zásady pre zabezpečovanie a overovanie kvality

0minút, 56sekúnd

Pravidlá a zásady pre zabezpečovanie a overovanie kvality na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Rozhodnutie rektora č. 8/2021
  • Akreditačný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Rozhodnutie rektora č. 7 /2021
  • Zásady prijímacieho konania na štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Rozhodnutie rektora č. 14/2021
  • Zásady pre získavanie spätnej väzby na účely hodnotenia kvality vzdelávacej činnosti, tvorivej činnosti a podporných činností na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika – Rozhodnutie rektora č. 13/2021
  • Zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach – Rozhodnutie rektora č. 5/2021
  • Pravidlá posudzovania plagiátorstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach – Rozhodnutie rektora č. 21/2021
  • Zásady správnej výskumnej praxe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach – Rozhodnutie rektora č. 2/2022
pravidla-a-zasady

Študuj na UPJŠ