Prejsť na obsah

Zverejnenie údajov z VK VŠ učiteľov

1minút, 30sekúnd
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave epidemiológie UPJŠ LF … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Internej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s., … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcie odborného asistenta na Chirurgickej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a. s., … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora vo výučbovej základni Všeobecná ambulancia pre dospelých Köváryová UPJŠ LF … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP … (22.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave patológie UPJŠ LF … (21.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie lektora na Ústave súdneho lekárstva UPJŠ LF … (21.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave anatómie UPJŠ LF… (09.05.2024)
  • Výberové konanie na obsadenie 3 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií lektorov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UNLP… (07.05.2024)

Študuj na UPJŠ