Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 40sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 642 3152
Prednosta:
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP Tel.: +421 55 640 3954
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD. Tel.: +421 55 640 3419 Tel./VoIP: +421 55 234 3438
Sekretárka:
MVDr. Ingrid Franková Tel.: +421 55 640 3516 Tel./VoIP: +421 55 234 3411
Tel./VoIP: +421 55 234 3420
Profesor:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3868, 4411 Tel./VoIP: +421 55 234 3471
Docenti:
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. Tel.: +421 55 640 3421
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD. Tel.: +421 55 640 4411 Tel./VoIP: +421 55 234 3471
Odborní asistenti:
MUDr. Jana Deptová, PhD. Tel.: +421 55 640 3525
MUDr. Marek Felšőci, PhD. Tel.: +421 55 640 3436
MUDr. Jana Figurová, PhD. Tel.: +421 55 640 3525
MUDr. Emil Fraenkel, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 3521
MUDr. Peter Horváth Tel.: +421 55 640 3862
MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD. Tel.: +421 55 640 4415 Tel./VoIP: +421 55 234 3496
MUDr. Ivan Majerčák Tel.: +421 55 640 3150
MUDr. Štefan Sotak, PhD., MPH, EMBA, LL.M Tel.: +421 55 640 3420
Asistenti:
MUDr. Martin Ihnatko Tel.: +421 55 640 2521
Interní doktorandi:
MUDr. Mundher Abdulkareem Salman Aljubouri Tel.: +421 55 640 3521
MUDr. Barbora Bačkorová Tel.: +421 55 640 4416

Študuj na UPJŠ