UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3152 English version
 
Prednosta:
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP (+421 55) 640 3954  
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD. (+421 55) 640 3419  VoIP: (+421 55) 234 3438
 
Sekretárka:
MVDr. Ingrid Franková (+421 55) 640 3516  VoIP: (+421 55) 234 3411
     VoIP: (+421 55) 234 3420
Profesor:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH (+421 55) 640 3868, 4411  VoIP: (+421 55) 234 3471
 
Docenti:
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. (+421 55) 640 3421  
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD. (+421 55) 640 4411  VoIP: (+421 55) 234 3471
 
Odborní asistenti:
MUDr. Jana Deptová, PhD. (+421 55) 640 3525
MUDr. Anna Dobrovičová, PhD. (+421 55) 640 3821
MUDr. Marek Felšőci, PhD. (+421 55) 640 3436
MUDr. Jana Figurová, PhD. (+421 55) 640 3525
MUDr. Laura Gombošová, PhD. (+421 55) 640 3514
MUDr. Peter Horváth (+421 55) 640 3862
MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD. (+421 55) 640 4415  VoIP: (+421 55) 234 3496
MUDr. Ivan Majerčák (+421 55) 640 3150
MUDr. Štefan Sotak, PhD., MPH, EMBA, LL.M (+421 55) 640 3420
 
Asistenti:
MUDr. Martin Ihnatko (+421 55) 640 2521
MUDr. Simona Ujházi (MD)
 
Interný doktorand:
MUDr. Mundher Abdulkareem Salman Aljubouri (+421 55) 640 3521
Posledná aktualizácia: 08.09.2021