Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 18sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD. Tel.: +421 55 640 3676
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Zuzana Baranová, PhD. Tel.: +421 55 640 2431
ORCID iD icon

Sekretárka:
Mgr. Michaela Čisláková Tel.: +421 55 640 3699 Tel./VoIP: +421 55 234 3417

Profesor:
prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA Tel.: +421 55 640 3701  

Lektori:
MUDr. Zuzana Fedáková Tel.: +421 55 640 2431
MUDr. Vladimíra Nagyová Tel.: +421 55 640 2431
MUDr. Anna Rajňáková Tel.: +421 55 640 2431
MUDr. Gabriela Takáčová, MBA Tel.: +421 55 640 2431


Študuj na UPJŠ