UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika dermatovenerológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Klinika dermatovenerológie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetu dermatovenerológia v doktorských, bakalárskych a magisterských študijných odboroch na UPJŠ LF, ako aj postgraduálneho štúdia dermatovenerológov pred prípravou na špecializovanú atestáciu z odboru dermatovenerológia.

Na klinike sa poskytuje komplexná starostlivosť (prevencia, diagnostika, liečba, dispenzarizáciua pacientov s kožnými a pohlavnými chorobami. Zaoberá sa biologickou liečbou ťažkých foriem psoriázy, liečbou venóznych a lymfostatických porúch a ich komplikáciami prevažne na dolných končatinách. Rieši imunopatologické stavy v rámci Vsl. regiónu, diagnostikuje autoimúnne dermatózy pomocou imunohistologického vyšetrenia kože. Na klinike sú vyšetrovaní a liečení pacienti s pohlavne prenosnými chorobami a chorobami vonkajších pohlavných orgánov, vyšetrujú a posudzujú sa kožné choroby z povolania, diagnostikujú sa a liečia infekcie kože, vlasov, nechtov a slizníc vyvolaných vláknitými hubami a kvasinkami. Diagnostikujú sa alergodermatózy, lieková alergia a potravinová alergia, vykonáva sa diagnostika a chirurgické riešenie nenádorových kožných útvarov, benígnych kožných nádorov, malígnych kožných nádorov, névov, podkožných útvarov. Na klinike sa poskytuje konzultačná činnosť v rámci Vsl.regiónu pre ťažké, nevydiferencované dermatózy u detských pacientov, zabezpečuje sa ich diagnostika a liečba. Diagnosticky a terapeuticky sa riešia komplikované dermatózy a venerické choroby v rámci Vsl. regiónu formou konzultačnej činnosti v rámci celého Vsl. regiónu.

 


Posledná aktualizácia: 27.09.2019