Prejsť na obsah

Klinika dermatovenerológie

2minút, 4sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Klinika dermatovenerológie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje:
– výučbu predmetu dermatovenerológia v slovenskom a anglickom jazyku študentov LF UPJŠ všeobecného a zubného lekárstva, v bakalárskych a magisterských študijných odboroch,
– postgraduálne štúdium lekárov pred prípravou na atestáciu z odboru dermatovenerológia a rezidentov pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva a pediatrie.

Na klinike sa poskytuje komplexná starostlivosť (prevencia, diagnostika, liečba, dispenzarizácia) pacientov s kožnými a pohlavnými chorobami. Súčasťou kliniky je centrum pre biologickú liečbu stredne závažnej a závažnej psoriázy, chronickej spontánnej urtikárie a ďalších imunitne mediovaných kožných ochorení. V rámci celého Východoslovenského regiónu sa na klinike riešia komplikované dermatózy a venerické choroby formou konzultačnej činnosti, imunopatologické stavy a autoimúnne dermatózy pomocou imunohistologického vyšetrenia kože. Diagnostikujú sa alergodermatózy, lieková a potravinová alergia, vyšetrujú a posudzujú sa kožné choroby z povolania.

Poskytuje sa konzultačná činnosť pre ťažké, nevydiferencované dermatózy u detských pacientov, zabezpečuje sa ich diagnostika a liečba. Na klinike sú vyšetrovaní a liečení pacienti s pohlavne prenosnými chorobami a s infekciami kože, vlasov, nechtov a slizníc vyvolaných vláknitými hubami a kvasinkami. Klinika sa zameriava aj na diagnostiku a liečbu venóznych a lymfostatických porúch končatín, najmä vredov predkolení.

Vykonáva sa diagnostika a chirurgické riešenie nenádorových kožných útvarov, benígnych kožných nádorov, malígnych kožných nádorov a pigmentových névov. Vyšetrenie pomocou digitálneho dermatoskopu umožňuje analýzu a archiváciu obrazov pigmentových névov. Súčasťou kliniky je Oblastná melanómová komisia (OMEK), ktorá zabezpečuje diagnostiku a sledovanie pacientov s malígnym melanómom. Centrum pre fotodynamickú liečbu nemelanómovej rakoviny kože sa zaoberá modernými možnosťami nechirurgickej liečby vybraných druhov zhubných nádorov kože a prekanceróz. Dve pracoviská fyzikálnej terapie, vďaka modernému prístrojovému vybaveniu, poskytujú najmodernejšie liečebné postupy v oblasti fototerapie UV žiarením a viditeľným svetlom v celom spektre kožných ochorení.


Študuj na UPJŠ