UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika dermatovenerológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Na Klinike dermatovenerológie pracuje t.č. 7 pracovníkov UPJŠ LF. Kolektív je zastúpený prednostkou kliniky, zástupcom prednostu kliniky, 1 odbornou asistentkou s PhD., 2 odbornými asistentami a 1 asistentkou, ktorí sú v príprave k PhD, 1 sekretárkou.

Klinika zabezpečuje výučbu predmetu dermatovenerológia v doktorských, bakalárskych a magisterských študijných odboroch na UPJŠ LF, ako aj postgraduálneho štúdia dermatovenerológov pred prípravou na špecializovanú atestáciu z odboru dermatovenerológia. Doteraz absolvovalo 11 lekárov špecializačnú atestáciu z odboru dermatovenerológia a 14 lekárov je v príprave na špecializačnú skúšku. Nejbližší termín špecializačnej skúšky v odbore dermatovenerológia je november 2017, kde sú plánovaní vykonať skúšku 3 lekári.

Klinika dermatovenerológie zabezpečuje komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu) pacientov s kožnými a pohlavnými chorobami. Zaoberá sa biologickou liečbou ťažkých foriem psoriázy, liečbou venóznych a lymfostatických porúch a ich komplikáciami prevažne na dolných končatinách. Rieši imunopatologické stavy v rámci Vsl. regiónu, diagnostikuje autoimúnne dermatózy pomocou imunohistologického vyšetrenia kože. Na klinike sú vyšetrovaní a liečení pacienti s pohlavne prenosnými chorobami a chorobami vonkajších pohlavných orgánov, vyšetrujú a posudzujú sa kožné choroby z povolania, diagnostikujú sa a liečia infekcie kože, vlasov, nechtov a slizníc vyvolaných vláknitými hubami a kvasinkami. Diagnostikujú sa alergodermatózy, lieková alergia a potravinová alergia, vykonáva sa diagnostika a chirurgické riešenie nenádorových kožných útvarov, benígnych kožných nádorov, malígnych kožných nádorov, névov, podkožných útvarov. Na klinike sa poskytuje konzultačná činnosť v rámci Vsl.regiónu pre ťažké, nevydiferencované dermatózy u detských pacientov, zabezpečuje sa ich diagnostika a liečba. Diagnosticky a terapeuticky sa riešia komplikované dermatózy a venerické choroby v rámci Vsl. regiónu formou konzultačnej činnosti v rámci celého Vsl. regiónu.


Posledná aktualizácia: 19.04.2017