Prejsť na obsah

História kliniky

2minút, 43sekúnd

HISTÓRIA

V roku 1948 bola v Košiciach zriadená Lekárska fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave (terajšia Univerzita Komenského), ako pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne z detského oddelenia, založeného ešte v roku 1924, vznikla detská klinika.

Prvým prednostom Detskej kliniky, od jej založenia v roku 1948 až do roku 1976, bol prof. MUDr. Ferdinand Démant. V rokoch 1950 – 1952 bol dekanom Lekárskej fakulty v Košiciach. Profesor Démant významne prispel k rozvoju zdravotníckej starostlivosti o deti v regióne východného Slovenska. Veľkú aktivitu vyvíjal aj v medzinárodných organizáciách, napr. od roku 1961 bol členom Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO. Bol jedným zo zakladajúcich členov a neskôr i členom výboru European Society for Pediatric Nephrology (ESPN). Stal sa čestným členom pediatrických spoločností vo Francúzsku a v Nemecku.

Krajská detská nemocnica sa v roku 1976 stala Fakultnou detskou nemocnicou, čím sa zvýraznilo nielen jej zdravotnícke, ale aj vzdelávacie poslanie pri v7chove mladých doktorov.

Prednostkou detskej kliniky bola v rokoch 1976 až 1991 prof. MUDr. Oľga Pavkovčeková, CSc. V máji 1982 sa Detská klinika a Katedra pediatrie presťahovali do priestorov Novej fakultnej nemocnice na Triede SNP 1, čím došlo k významnému rozšíreniu lôžkovej kapacity a odborných ambulancií, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Krajská detská nemocnica ďalej pôsobila ako pracovisko pre postgraduálnu výchovu lekárov v pediatrii a v jej odborných špecializáciách, zastrešená IV. detskou klinikou Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Súčasne sa pod metodickým vedením detskej kliniky budovali detské oddelenia v rámci okresných nemocníc Východoslovenského kraja.

Nástupcom prof. MUDr. Oľgy Pavkovčekovej, CSc. sa v rokoch 1992 až 1999 stal prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., ktorý významným spôsobom prispel k pozdvihnutiu kvalitatívnej úrovne pediatrie na východnom Slovensku. V rokoch 1999 – 2004 kliniku viedla prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., ktorá sa zaslúžila o rozvoj predovšetkým v oblasti detskej nefrológie.

V roku 2004 po presťahovaní pediatrických pracovísk z areálu na Moyzesovej ulici do areálu na Triede SNP 1 a delimitovaní Detskej kliniky FNsP vznikla v Košiciach Detská fakultná nemocnica. Detská klinika FNsP sa premenovala na I. kliniku detí a dorastu. Jej prednostkou bola až do roku 2013 prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. Na klinike boli hospitalizovaní najmä pacienti s chorobami obličiek, detskí pacienti s chronickými reumatologickými chorobami, chorobami pľúc – vrátane pacientov s cystickou fibrózou.

V roku 2004 bola zároveň zriadená aj II. klinika detí a dorastu, ktorú viedol až do roku 2013 doc. MUDr. Milan Kuchta. CSc. Klinika sa zameriavala predovšetkým na detskú gastroenterológiu.

V novembri 2013 sa v súvislosti so stavebnou rekonštrukciou DFN, zlúčila I. a II. klinika detí a dorastu do Kliniky detí a dorastu (KDD) LF UPJŠ a DFN. V rokoch 2014 – 2018 bola jej prednostkou prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

SÚČASNOSŤ

Od roku 2020 je prednostkou Kliniky detí a dorastu Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.


Študuj na UPJŠ