Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 46sekúnd

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach je výučbovou základňou na Lekárskej fakulte UPJŠ. Zabezpečuje výučbu predmetu pediatria v rámci doktorského štúdia pre študentov  všeobecného  a zubného lekárstva a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Rovnako zabezpečuje výučbu tohto predmetu v rámci nelekárskych študijných odborov fyzioterapia ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. Klinika je školiacim pracoviskom špecializačného vzdelávania v študijnom programe Pediatria, Pediatrická reumatológia a Ošetrovateľstvo v pediatrii a zabezpečuje realizáciu rezidentského programu v pediatrii, ktorý je akreditovaný na Lekárskej fakulte UPJŠ od roku 2014. Súčasťou kontinuálneho vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov je organizácia celoslovenských a medzinárodných odborných podujatí.


Študuj na UPJŠ