Prejsť na obsah

Doktorandské práce

1minút, 35sekúnd

Prebiehajúce doktorandské práce:

 • PhDr. Lucia Kendrová: Fyzioterapia ako ochranný  nástroj sekundárnej prevencie u pacientov s chronickým respiračným ochorením.
  Školiteľ: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.

   

 • Mgr. Marián Jendrichovský: Vplyv tréningu nordic wolking na úroveň výkonnosti a kvalitu života.
  Školiteľ: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.

   

 • PhDr. Gabriela Škrečková: Možnosti a spôsoby ovplyvnenia zdravotného stavu u pacientov s arteriálnou hypertenziou cielenou fyzioterapiou.
  Školiteľ: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.

   

Ukončené doktorandské dizertačné práce:

 • PhDr. Viliam Knap, PhD.:
  Téma:  Vertebrogénny algický syndróm (diskopatie): kvalita života-vzťah medzi stupňom neurologického nálezu a kvalitou života
  Školiteľ: doc.MUDr.Peter Takáč, PhD., mim. prof.
  Rok ukončenia: 2012

   

 • PhDr. Perla Ondová, PhD.:
  Téma: Analýza vplyvu pracovnej záťaže na výskyt ochorení pohybového aparátu u fyzioterapeutov
  Školiteľ: doc.MUDr.Peter Takáč, PhD., mim. prof.
  Rok ukončenia: 2015

   

 • MUDr. Anna Kubincová, PhD.:
  Téma: Úloha rehabilitácie v liečbe profesionálnych poškodení pľúc
  Školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., školiteľ špecialista doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
  Rok ukončenia: 2011

   

 • PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
  Téma: Rehabilitačná liečba inkontinencie moču a kvalita života inkontinentných pacientov
  Školiteľ: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.
  Rok ukončenia: 2010

   

Doktorandi školení v rámci kliniky (externá forma štúdia)

Dizertačné skúšky vykonané v akademickom roku 2012/ 2013 v odbore verejné zdravotníctvo

PhDr. Gabriela Demeterová : Možnosti a spôsoby ovplyvnenia zdravotného stavu u pacientov s arteriálnou hypertenziou cielenou fyzioterapiou

PhDr. Lucia Kendrová: Fyzioterapia ako ochranný nástroj sekundárnej prevencie u pacientov s chronickým respiračným ochorením

Mgr. Marián Jendrichovský: Vplyv tréningu nordic walking na úroveň výkonnosti a kvalitu života u pacientov s ochoreniami kardio-vaskulárneho systému.

Prílohy

File File size
pdf Ukoncene-doktorandske-dizertacne-prace 86 KB

Študuj na UPJŠ