Prejsť na obsah

Prístrojové vybavenie kliniky

0minút, 19sekúnd

Prístroj: BIOFEEDBACK 2000 x-pert, Schufried GmbH, Austria

Ide o špičkový prístroj, ktorý obsahuje moduly na snímanie variability srdcovej frekvencie, EEG, povrchovej EMG, respiračných pohybov, pulzovej vlny ako aj teploty a vodivosti kože.

Kľúčovým prínosom prístroja na klinike je možnosť skvalitnenia nácviku rehabilitačných cvičení počas výučby študentov.


Študuj na UPJŠ