Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 25sekúnd

Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: +421 55 615 2109


Prednosta:
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., univerzitný profesor Tel.: +421 55 615 2080 Tel./VoIP: +421 55 234 3476
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Anna Kubincová, PhD. Tel.: +421 55 615 2102, 2090
ORCID iD icon

Sekretárka:
Mária Knišová Tel.: +421 55 615 2090

Docenti:
doc et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., univerzitná profesorka Tel.: +421 55 615 2120
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH Tel.: +421 55 615 2102, 2090

Odborní asistenti:
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA, MPH Tel.: +421 55 615 2102, 2090
PhDr. Perla Ondová, PhD. Tel.: +421 55 615 2102, 2090

Asistenti:
PhDr. Marianna Mihaľová, PhD. Tel.: +421 55 615 2102, 2090
Mgr. Katarína Oravcová Tel.: +421 55 615 2120

Lektor:
Mgr. Zuzana Nagyová Tel.: +421 55 615 2102, 2090


Študuj na UPJŠ