UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: (+421 55) 615 2109 English version
 
Prednosta:
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. (+421 55) 615 2080 VoIP: (+421 55) 234 3476
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Anna Kubincová, PhD. (+421 55) 615 2102, 2090
 
Sekretárka:
Darina Mergleská (+421 55) 615 2090
 
Docenti:
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (+421 55) 615 2120
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH (+421 55) 615 2102, 2090
 
Odborní asistenti:
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA, MPH (+421 55) 615 2102, 2090
PhDr. Kamila Kociová, PhD. (+421 55) 615 2102, 2090
PhDr. Perla Ondová, PhD. (+421 55) 615 2102, 2090
 
Asistenti:
PhDr. Marianna Mihaľová (+421 55) 615 2102, 2090
Mgr. Katarína Oravcová (+421 55) 615 2120
 
Lektor:
Mgr. Zuzana Nagyová (+421 55) 615 2102, 2090
Posledná aktualizácia: 23.07.2020