Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 30sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 640 2818, fax: +421 55 640 2819


Prednosta:
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Tel.: +421 55 640 2819 Tel./VoIP: +421 55 234 3364
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
MUDr. Judita Capková, PhD. Tel.: +421 55 640 2623
ORCID iD icon

Sekretárka:
Ing. Jana Šestáková Tel.: +421 55 640 2561 Tel./VoIP: +421 55 234 3426

Odborní asistenti:
MUDr. Vladimír Hudák, PhD. Tel.: +421 55 640 2522
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH Tel.: +421 55 640 2858

Asistenti:
MUDr. Adam Fabian Tel.: +421 55 640 2877
MUDr. Sindy Granda Tel.: +421 55 640 2484
MUDr. Roman Kyseľ Tel.: +421 55 640 2522
MUDr. Zuzana Semanová Tel.: +421 55 640 2484

Interný doktorand:
MUDr. Ester Tomajková Tel.: +421 55 640 2816


Študuj na UPJŠ