Prejsť na obsah

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

2minút, 23sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 640 2818, fax: +421 55 640 2819English version

Pedagogická charakteristika:

• Pregraduálna výučba v doktorskom štúdiu v odbore Všeobecné a Zubné lekárstvo, v slovenskom a anglickom jazyku

• Špecializačné štúdium pre kategóriu lekár v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína
pre kategóriu sestra v odbore Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Vedecko-výskumná charakteristika:

Pracovisko sa v klinickom výskume zameriava na diagnostiku a liečbu ťažkej sepsy, na optimalizáciu umelej ventilácie u kriticky chorých, na podporu nutričného stavu kriticky chorých parenterálnou a enterálnou výživou a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník.

Liečebno-preventívna činnosť:

Posteľová časť I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny:

  • liečba a starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých došlo k narušeniu základných životných funkcií a len vybavením pracoviska je možné dosiahnuť úpravu a vyriešenie ich kritického stavu
  • konziliárna činnosť, ktorá sa poskytuje iným pracoviskám odporúčaním alebo spoločným vykonávaním diagnostických a liečebných postupov u konkrétnych pacientov vrátane pomoci pri rozhodovaní o ďalšom postupe. Participovanie na tvorbe systémových opatrení zlepšujúcich spoluprácu jednotlivých pracovísk zdravotníckeho zariadenia pri starostlivosti o kritické stavy.

Anestéziologické pracoviská:

  • vykonávajú celkové a regionálne anestézie pri liečebných a diagnostických výkonoch rôznej povahy s cieľom umožniť pacientovi preklenúť obdobie procedúry bez následkov poškodenia alebo zhoršenia stavu.

Anestéziologická ambulancia:

  • zameraná na predoperačné vyšetrenie a zhodnotenie stavu pacienta, určenie stupňa rizika výkonu s navrhnutím predoperačnej prípravy a spôsobu anestéziologických postupov.

Ambulancia pre liečbu bolesti:

  • Poskytuje diagnostickú a liečebnú činnosť pacientom, u ktorých bola bolesť zaradená do kategórie bolesti chronickej. Participuje aj na vytváraní stratégie liečby akútnej, teda perioperačnej a poúrazovej bolesti.

Ocenenia:

2016 – Cena mesta Košice – kolektívu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice pri príležitosti 50. Výročia založenia prvého posteľového oddelenia v bývalom Československu

2014 – doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. – Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
– Plaketa primátora mesta Košice
– Bronzová medaila UPJŠ LF

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny je zakladateľom občianskeho združenia Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM, ktorá je zameraná na podporu a zlepšenie liečby kriticky chorých pacientov a zlepšenie kvality pregraduálnej a postgraduálnej výučby.


Študuj na UPJŠ