Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 46sekúnd

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Študijný program: chirurgia

Odporúčaný študijný plán

Typ predmetu * Názov predmetu Kredity Ukončenie
P Anglický jazyk pre doktorandov LF 10 skúška
P Metodológia výskumu a štatistika 10 skúška
P Všeobecná chirurgia 10 skúška
P Úrazová chirurgia 10 skúška
PV Cievna chirurgia 5 skúška
PV Neurochirurgia 5 skúška
PV Ortopédia 5 skúška
PV Urológia 5 skúška
V Onkogynekológia 5 skúška
V Anatómia 5 skúška
V Ďalšími výberovými predmetmi sú všetky výberové predmety ponúkané v doktorandských študijných programoch na UPJŠ v Košiciach 5 skúška

* P – povinný predmet, PV – povinne voliteľný, V – voliteľný predmet


Študuj na UPJŠ