Prejsť na obsah

Výskum na klinike

0minút, 21sekúnd

Vo vedecko-výskumnej práci sa pracovisko cielene venuje problematike schizofrénnych, bipolárnych porúch, farmakorezistentnej depresii, úzkostným poruchám a poruchám osobnosti. Skúma neurobiologické aspekty nefarmakologickej liečby, účinnosť farmakologickej liečby v súvislosti s genetickou podmienenosťou metabolizmu liečiv, či endofenotypové prejavy psychotických porúch a závislostí.

Súčasťou pracoviska je vlastné elektrofyziologické laboratórium a laboratórium bioelektromagnetizmu.


Študuj na UPJŠ