Prejsť na obsah

I. psychiatrická klinika

0minút, 45sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version

V pedagogickej oblasti zabezpečuje 1. psychiatrická klinika pregraduálnu výučbu psychológie, medicínskej komunikácie, psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie, súdnej psychiatrie a duševného zdravia vo viacerých študijných programoch na Lekárskej fakulte a zabezpečuje aj medzifakultnú výučbu pre Filozofickú a Právnickú fakultu UPJŠ.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa klinika zameriava na problematiku schizofrénnych porúch a afektívnych porúch a problematiku porúch osobnosti vo vzťahu k jednotlivým psychickým poruchám. Dlhodobo sa klinika venuje výskumu v oblasti biologickej liečby – farmakologickej i nefarmakologickej (ECT). Pracovisko používa vlastné elektrofyziologické laboratórium a laboratórium bioelektromagnetizmu, je súčasťou Centra excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, vo výskumnej oblasti úzko spolupracuje s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.

Oznamy


Študuj na UPJŠ