Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 41sekúnd

Predchodcom I. KRaZM bolo centrálne oddelenie rádiodiagnostiky FNsP. Na mieste primárov sa postupne vystriedali MUDr. D. Filo, MUDr. E. Demková a MUDr. Július Veréb, DrSc. K výraznejšiemu rozvoju oddelenia došlo práve po nástupe na miesto primára oddelenia MUDr. Júliusa Veréba, DrSc., ktorému sa podarilo vybudovať jedno z najlepších a najkomplexnejšie vybavených rádiodiagnostických pracovísk na Slovensku. Do tohto obdobia siahajú aj jeho prvé snahy o zriadenie klinického pracoviska. To sa však udialo až v roku 1997, kedy bol primárom oddelenia už MUDr. Peter Mach, CSc., a stal sa tak prvým prednostom novozriadenej I. KRaZM ako výučbovej základni LF UPJŠ.

Súčasným prednostom kliniky je od 1.10.2020 MUDr., Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA.


Študuj na UPJŠ