Prejsť na obsah

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

0minút, 34sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

KRaZM zabezpečuje pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania.

Obsahom liečebno-preventívnej činnosti sú všetky konvenčné aj špeciálne diagnostické zobrazovacie metodiky ako aj intervenčné diapeutické výkony. Klinika má celokrajskú pôsobnosť, pričom niektoré špeciálne výkony poskytuje aj s pôsobnosťou celoslovenskou.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa podieľa na teoretických a vedecko-výskumných prácach zameraných na získavanie a spracovávanie nových poznatkov z oblasti zobrazovacích metód a rádiológie a ich zavádzanie formou nových rádiodiagnostických postupov do praxe.


Študuj na UPJŠ