Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 33sekúnd

Vedecko-výskumná činnosť I. stomatologickej kliniky

Vedecko-výskumná činnosť I. stomatologickej kliniky je zameraná v spolupráci s ostatnými ústavmi Lekárskej fakulty na laboratórnu diagnostiku ochorení

parodontu, ďalej na proteomickú analýzu slín pri viacerých stomatologických ochoreniach, na diagnostiku a liečbu ochorení temporomandibulárneho kĺbu, diferenciálnu diagnostiku bolesti v orofaciálnej

oblasti.

I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice v spolupráci s Ústavom lekárskej aj klinickej biochémie UPJŠ LF a UNLP Košice sa podieľa na projekte

Štúdium vzniku a progresie parodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód VEGA: 1/0559/18.


Študuj na UPJŠ