Prejsť na obsah

I. stomatologická klinika

1minút, 32sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version

I. stomatologická klinika UPJŠ LF sa nachádza v priestoroch Univerzitnej nemocnice na Poliklinike dospelých na Triede SNP 1, Košice.

Na druhom poschodí sa nachádza sekretariát kliniky, učebne a knižnica. Na dalších poschodiach sa nachádzajú špecializované ambulancie. Na treťom poschodí prebieha výuka parodontológie, na štvrtom poschodí konzervačné zubné lekárstvo a protetická stomatológia, na piatom poschodí výuka dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie, na šiestom poschodí výuka pedostomatológie a čeľustnej ortopédie pre slovenských aj zahraničných študentov. Na siedmom poschodí sa nachádzajú dve fantomárne, kde prebieha výuka Propedeutiky zubného lekárstva pre slovenských aj zahraničných študentov.

Charakteristika pedagogickej práce

  • Komplexná výučba všetkých predmetov zubného lekárstva (v počet 11 predmetov) od 1.-12. semestra štúdia v študijnom programe Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.
  • Výučba predmetu Stomatológia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.
Úradné hodinydoc. MUDr. Silvia Timková, PhD.
prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP
Pondelok od 12.30 – 13.30 hod.Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky kliniky
tel.: 055/640 3907
e-mail:
daniela.popovicova@upjs.sk

Oznamy


Študuj na UPJŠ