Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 31sekúnd

Rastislavova 43, 041 90 Košice


Prednosta:
Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Tel.: +421 55 615 2200 Tel./VoIP: +421 55 234 3441
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. Tel.: +421 55 615 2217
ORCID iD icon

Sekretárka:
Mgr. Natália Milkovičová Tel.: +421 55 615 2202 Tel./VoIP: +421 55 234 3467

Profesori:
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. Tel.: +421 55 615 2218 Tel./VoIP: +421 55 234 3482
prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD. Tel.: +421 55 615 2224 Tel./VoIP: +421 55 234 3563

Odborní asistenti:
MUDr, Ján Hockicko, PhD. Tel.: +421 55 615 2220
MUDr. Ivana Hockicková, PhD. Tel.: +421 55 615 2220
MUDr. Martin Novotný, PhD. Tel.: +421 55 615 2220
MUDr. Štefan Porubčin, PhD. Tel.: +421 55 615 2216
MUDr. Alena Rovňáková, PhD. Tel.:  +421 55 615 2216
MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD. Tel.: +421 55 615 2216  

Interní doktorandi:
MUDr. Daniela Javorská
MUDr. František Lami


Študuj na UPJŠ