Prejsť na obsah

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

1minút, 12sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice English version

Klinika poskytuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre pacientov s prenosnými chorobami. Na klinike pôsobia tri špecializované centrá:

  • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C
  • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV – pozitívnych pacientov
  • Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz.

Pracovisko okrem pregraduálnej výchovy študentov zabezpečuje aj postgraduálne štúdium doktorandov, je doškoľovacím pracoviskom v rámci predatestačnej prípravy v infektológii a niektorých ďalších medicínskych odboroch.

Z financií získaných z grantov boli na kliniku zakúpené moderné prístroje, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu diagnostiky pacientov. Ide o prístroje na ultrazvukové vyšetrenie (nielen) abdomenu, tranzientný elastograf, prístroj na rýchle meranie hladiny CRP z kvapky krvi, mikroskop.

Oznamy

Výučba PVP Tropická medicína sa bude konať v dňoch:
29.1.2024 v čase 8,30 – 12,15
30.1.2024 v čase 8,30 – 12,15
31.1.2024 v čase 8,30 – 11,30
– po skončení výučby bude písomný hodnotiaci test.
Miesto výučby, prezenčnou formou – Klinika infektológie a CM, Rastislavova 43, Košice


Študuj na UPJŠ