UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel.: (+421 55) 625 7460 English version
 

Klinika poskytuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre pacientov s prenosnými chorobami. Na klinike pôsobia tri špecializované centrá:

 • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C
 • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV – pozitívnych pacientov
 • Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz.

Pracovisko okrem pregraduálnej výchovy študentov zabezpečuje aj postgraduálne štúdium doktorandov, je doškoľovacím pracoviskom v rámci predatestačnej prípravy v infektológii a niektorých ďalších medicínskych odboroch.

Z financií získaných z grantov boli na kliniku zakúpené moderné prístroje, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu diagnostiky pacientov. Ide o prístroje na ultrazvukové vyšetrenie (nielen) abdomenu, tranzientný elastograf, prístroj na rýchle meranie hladiny CRP z kvapky krvi, mikroskop.

Oznamy

 • Oznamujeme, že výučba predmetu Tropická medicína pre 5.ročník Všeobecné lekárstvo bude prebiehať v dňoch:
  28.1.2019 od 8,30 – 12,30 hod.
  29.1.2019 od 8,30 – 12,30 hod.
  30.1.2019 od 8,30 – 12,30 hod.

  na Lekárskej fakulte, Tr. SNP 1, prednášková miestnosť P3.

Posledná aktualizácia: 02.10.2018