UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel.: (+421 55) 625 7460 English version
 

Klinika poskytuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť pre pacientov s prenosnými chorobami. Na klinike pôsobia tri špecializované centrá:

  • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C
  • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV – pozitívnych pacientov
  • Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz.

Pracovisko okrem pregraduálnej výchovy študentov zabezpečuje aj postgraduálne štúdium doktorandov, je doškoľovacím pracoviskom v rámci predatestačnej prípravy v infektológii a niektorých ďalších medicínskych odboroch.

Z financií získaných z grantov boli na kliniku zakúpené moderné prístroje, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu diagnostiky pacientov. Ide o prístroje na ultrazvukové vyšetrenie (nielen) abdomenu, tranzientný elastograf, prístroj na rýchle meranie hladiny CRP z kvapky krvi, mikroskop.

Oznamy

Dištančné štúdium - rozpis - 6. blok, sk. 1 a 12, 1.6. – 9.6.2020

 

Posledná aktualizácia: 22.05.2020