Prejsť na obsah

Personálne obsadenie pracoviska

0minút, 40sekúnd

<!–

Asistenti: MUDr. Petra Paveleková (+421 55) 640 3787 VoIP: (+421 55) 234 3495

–>

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
Prednosta:
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN (+421 55) 640 3722
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., univer. prof. (+421 55) 640 3787 VoIP: (+421 55) 234 3495
Sekretárka:
Ing. Petra Illéšová (+421 55) 640 3790 VoIP: (+421 55) 234 3421
Docenti:
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD. (+421 55) 640 3787 VoIP: (+421 55) 234 3495
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. (+421 55) 640 3800
MUDr. Marianna Vitková, PhD. (+421 55) 640 3787 VoIP: (+421 55) 234 3495
Odborní asistenti:
MUDr. Vladimír Haň, PhD. (+421 55) 640 3800
MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD. (+421 55) 640 3788
MUDr. Alexandra Lacková, PhD. (+421 55) 640 3787 VoIP: (+421 55) 234 3495
MUDr. Norbert Leško, PhD. (+421 55) 640 3800
MUDr. Milan Maretta, PhD. (+421 55) 640 3800
Výskumní pracovníci:
Ing. Maroš Olejár (+421 55) 640 3789
Mgr. Monika Ondová (+421 55) 640 3794
Ing. Jana Papíková (+421 55) 640 3790 VoIP: (+421 55) 234 3421
Mgr. Miriam Slavkovská, PhD. (+421 55) 640 3794
Interní doktorandi:
MUDr. Joaquim Maria de Santa Cruz Ribeiro Ventosa (+421 55) 640 3800
MUDr. Dominik Koreň (+421 55) 640 3800
MUDr. Petra Levická (+421 55) 640 3788
MUDr. Tatiana Svoreňová (+421 55) 640 3788
MUDr. Miriama Ostrožovičová (+421 55) 640 3788

Študuj na UPJŠ