Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 37sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
Prednosta:
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN Tel.: +421 55 640 3722
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. Tel.: +421 55 640 3787 Tel./VoIP: +421 55 234 3495
Sekretárka:
Ing. Petra Illéšová Tel.: +421 55 640 3790 Tel./VoIP: +421 55 234 3421
Profesor:
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univ. prof Tel.: +421 55 640 3800
Docenti:
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD. Tel.: +421 55 640 3787 Tel./VoIP: +421 55 234 3495
doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD. Tel.: +421 55 640 3787 Tel./VoIP: +421 55 234 3495
Odborní asistenti:
MUDr. Joaquim Maria de Santa Cruz Ribeiro Ventosa, PhD. Tel.: +421 55 640 3800
MUDr. Vladimír Haň, PhD. Tel.: +421 55 640 3800
MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD. Tel.: +421 55 640 3788
MUDr. Alexandra Lacková, PhD. Tel.: +421 55 640 3787 Tel./VoIP: +421 55 234 3495
MUDr. Norbert Leško, PhD. Tel.: +421 55 640 3800
MUDr. Milan Maretta, PhD. Tel.: +421 55 640 3800
Interní doktorandi:
MUDr. Petra Levická Tel.: +421 55 640 3788
MUDr. Tatiana Svoreňová Tel.: +421 55 640 3788
MUDr. Miriama Ostrožovičová Tel.: +421 55 640 3788

Študuj na UPJŠ