Prejsť na obsah

Neurologická klinika

1minút, 2sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version

V doktorskom študijnom programe vyučujeme predmet Neurológia I. a Neurológia II. v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, predmet Neurológia v študijnom programe Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku a v bakalárskom štúdiu v študijnom programe Ošetrovateľstvo a v študijnom programe Fyzioterapia. Náplňou predmetu je oboznámiť študentov so základmi fungovania nervového systému, syndromológiou a etiológiou, patofyziológiou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a liečbou neurologických ochorení. Naším cieľom je viesť študentov k schopnosti nielen sa neurológiu naučiť, ale vedieť prakticky pristúpiť k riešeniu neurologických pacientov.

Oboznamujeme študentov aj s novšími postupmi pri diagnostike a liečbe neurologických ochorení, aktuálne zameranie pracoviska je uvedené v časti História – Súčasnosť kliniky.

OZNAMY – Akademický rok 2022/2023

Zimný semester
Zubné lekárstvo – ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA – riadny termín
Zubné lekárstvo – ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA – predtermín
Všeobecné lekárstvo – ZÁVEREČNÝ TEST
Zubné lekárstvo – ZÁVEREČNÝ TEST

Letný semester
Všeobecné lekárstvo – ZÁVEREČNÝ TEST


Študuj na UPJŠ