Prejsť na obsah

Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a DFN

2minút, 5sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 235 4137 English version
 

KPAIM bola zriadená v Detskej fakultnej nemocnici Košice ako výučbová základňa UPJŠ LF od 15.01.2017.

Pedagogická charakteristika:

Výučba v doktorskom štúdiu v odbore Všeobecného lekárstva, pričom sa prelína náplň študijných predmetov: Pediatria a  Anestéziológia a intenzívna medicína.

Špecializačné (postgraduálne) štúdium pre kategóriu lekár v odboroch:
Anestéziológia a intenzívna medicína a Pediatria.

Vedecko-výskumná charakteristika:

Pracovisko sa v klinickom výskume zameriava na včasnú diagnostiku a liečbu sepsy a septického šoku.

Liečebno-preventívna činnosť:

Posteľová časť Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny:

  • komplexná intenzívna a resuscitačná starostlivosť o kriticky chorých detských pacientov (od narodenia po 18 rokov + 364 dní), u ktorých došlo k narušeniu základných životných funkcií a vyriešenie ich kritického stavu si vyžaduje špecializovanú starostlivosť
  • konziliárna činnosť, ktorá sa poskytuje iným pracoviskám odporúčaním alebo spoločným vykonávaním diagnostických a liečebných postupov, vrátane vykonávania sekundárnych transportov kriticky chorých detí.

Anestéziologické pracoviská:

  • vykonávajú postupy analgosedácie a celkovej anestézie pri liečebných a diagnostických výkonoch rôznej povahy s cieľom umožniť pacientovi bezpečne preklenúť obdobie procedúry bez následkov poškodenia alebo zhoršenia stavu.

Anestéziologická ambulancia:

  • zameraná na predoperačné vyšetrenie a zhodnotenie stavu detského pacienta,  určenie stupňa rizika výkonu s navrhnutím predoperačnej prípravy a spôsobu anestéziologických postupov.

Ocenenia:

2008: MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. – Bronzová medaila Slovenskej lekárskej  spoločnosti
2013: MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. – Strieborná medaila Slovenskej lekárskej  spoločnosti
2018: MUDr. Mária Pisarčíková, PhD. – Zlatá medaila Slovenskej lekárskej  spoločnosti
07.05.2023: Cena mesta Košice: za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách v rámci celého východoslovenského regiónu

Personál Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny je zakladateľom občianskeho združenia Detské ARO Košice, ktoré je zamerané na podporu a zlepšenie liečby kriticky chorých detských pacientov a podporu ich rodičov.


Študuj na UPJŠ