Prejsť na obsah

Záverečné práce riešené v aktuálnom akademickom roku

0minút, 36sekúnd

Diplomová práca

Všeobecné lekárstvo

  • Diagnostika Raynaudovho syndrómu (2017/2018)
  • Ionizovaný kyslík v liečbe bronchiálnej astmy (2018/2019)
  • Význam rinomanometrického vyšetrenia v diagnostike alergických ochorení dýchacieho systému (2018/2019)
  • Profesionálne nádorové ochorenia (2018/2019)
  • CT klasifikacia profesionálnych a environmentálnych respiračných ochorení a ich aplikácia v praxi (2018/2019)

Verejné zdravotníctvo

  • Rizikové faktory v pracovnom prostredí a posúdenie zdravotných rizík vo vybranej spoločnosti (2018/2019)

General Medicine

  • Occupational and work – related diseases (2017/2018)

Dizertačná práca

Vnútorné choroby

  • Profesionálne poškodenie zdravia v ambulantnej praxi všeobecného lekára pre dospelých (2014/2015)

Verejné zdravotníctvo

  • Stanovenie alkyl fosfátových metabolitov v moči chromatografickou metódou (2016/2017)

Študuj na UPJŠ