UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Rastislavova 43, 041 90 Košice, tel./fax: (+421 55) 615 2699 English version
 

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UNLP v Košiciach, poskytuje výučbu študentom všeobecného a zubného lekárstva LF UPJŠ v Košiciach a študentom verejného zdravotníctva LF UPJŠ v Košiciach.

Pedagogická činnosť na tejto klinike je zameraná predovšetkým na výučbu chorôb z povolania a na posudzovanie vzťahu profesie a profesionálnych rizík ku zdravotnému stavu. Pre študentov verejného zdravotníctva je tento výučbový program rozšírený aj o výučbu preventívneho pracovného lekárstva.

Klinika je zároveň akreditovaným pracoviskom pre špecializačné štúdium v odbore pracovné lekárstvo.

Posledná aktualizácia: 14.10.2013