Prejsť na obsah

Obhájené záverečné práce

1minút, 44sekúnd

Všeobecné lekárstvo

 • Ochorenia horných končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia – entezopatie lakťového kĺbu (2017/2018)
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a profesionálna expozícia (2016/2017)
 • Porovnanie alergických respiračných ochorení v mestách a na vidieku (2015/2016)
 • Nešpecifický nazálny provokačný test v diagnostike alergickej rinitídy (2015/2016)
 • Efekt ionizovaného kyslíka na cievne riečisko u pacientov s Raynaudovým syndrómom (2015/2016)
 • Sledovanie funkčného vyšetrenia pľúc u pacientov s pneumokoniózami (2015/2016)
 • Bronchiálna hyperreaktivita v diagnostike bronchiálnej astmy (2015/2016)
 • Zobrazovacie vyšetrenia v diagnostike pneumokonióz (2014/2015)
 • Profesionálne pľúcne fibrózy (2014/2015)
 • Syndróm karpálneho tunela a komorbidity (2014/2015)
 • Vyšetrovacie metódy v diagnostike Raynaudovho syndrómu (2014/2015)
 • Aplikácia nových vyšetrovacích metód v diagnostike emfyzému u pacientov s profesionálnymi ochoreniami dýchacieho systému (2013/2014)
 • Predikčné markery vzniku bronchiálnej hyperreaktivity u pacientov s alergickou rinitídou. (2012/2013)
 • Hodnotenie vybraných parametrov u fajčiarov pri inhalácii ionizovaného kyslíka. (2011/2012)
 • Využitie histamínu v diagnostike alergických ochorení. (2011/2012)
 • Diagnostika profesionálnej astmy. (2011/2012)
 • Meranie celkovej fyzickej záťaže v pracovnom prostredí. (2011/2012)
 • Intoxikácie ťažkými kovmi. (2011/2012)
 • Porovnanie práce dýchacích svalov a pľúcnych funkčných parametrov u pacientov s profesionálnymi pneumopatiami (2010/2011)
 • Imunoalergologické vyšetrenie u pacientov s alergickými ochoreniami dýchacích ciest. (2010/2011)
 • Dupuytrenová kontraktúra u pacientov s profesionálnym ochorením horných končatín (2010/2011)
 • Silikóza pľúc a komorbidity (2010/2011)
 • Psychická záťaž ako faktor pracovného prostredia (2010/2011)
 • Diagnostické úskalia bronchiálnej astmy (2009/2010)
 • Vplyv profesionálnych chemických faktorov – aromatických uhľovodíkov a ich derivátov na organizmus (2009/2010)
 • Význam spiroergometrických vyšetrení u pacientov s profesionálnymi ochoreniami pľúc (2008/2009)
 • Stanovenie zápalových buniek nazálnej sliznice u pacientov s alergickými ochoreniami (2008/2009)

Verejné zdravotníctvo

 • Poruchy sluchu z hluku u zamestnancov zaradených do rizikových aj nerizikových kategórií prác (2018/2019)

General Medicine

 • Occupational asthma (2016/2017)

Študuj na UPJŠ