Prejsť na obsah

Témy záverečných prác pre akademický rok 2019/2020

0minút, 26sekúnd

Téma diplomovej práce na AR 2019/2020

Všeobecné lekárstvo

  • Pletyzmografické a termografické vyšetrenie u pacientov s Raynaudovým syndrómom

Verejné zdravotníctvo

  • Poruchy sluchu z hluku u zamestnancov zaradených do rizikových aj nerizikových kategórií prác
  • Izokyanáty v pracovnom prostredí
  • Radiačná záťaž zamestnancov vybraných profesií
  • Terénny motocyklový šport a jeho následky na zdravie jazdcov
  • Zdravotné riziká a ich prevencia pri využívaní solárií s dôrazom na populačnú skupinu mladistvých

Študuj na UPJŠ