Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 24sekúnd

Rastislavova 43, 041 90 Košice, Tel./fax: +421 55 615 2699 English version
Prednosta:
prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. Tel.: +421 55 615 2670 Tel./VoIP: +421 55 234 3332
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD. Tel.: +421 55 615 2680
Sekretárka:
Beáta Mahely Tel.: +421 55 615 2690 Tel./VoIP: +421 55 234 3465
Profesor:
prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. Tel.: +421 55 615 2672
Odborní asistenti:
Mgr. Marianna Kizeková, PhD., MBA Tel.: +421 55 615 2691
MUDr. Marek Varga, PhD. Tel.: +421 55 615 2671
Asistent:
MUDr. Lenka Murínová Tel.: +421 55 615 2682
Výskumný pracovník:
Mgr. Petra Matejíčeková Tel.: +421 55 615 2682
Interný doktorand:
Mgr. Miroslava Matejová Tel.: +421 55 615 2682

Študuj na UPJŠ