Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 21sekúnd

Rastislavova 43, 041 90 Košice, Tel./fax: +421 55 615 2699


Prednosta:
prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. Tel.: +421 55 615 2670 Tel./VoIP: +421 55 234 3332
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
doc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD. Tel.: +421 55 615 2680
ORCID iD icon

Sekretárka:
Beáta Mahely Tel.: +421 55 615 2690, Tel./VoIP: +421 55 234 3465

Profesor:
prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. Tel.: +421 55 615 2672  

Odborní asistenti:
Mgr. Marianna Kizeková, PhD., MBA Tel.: +421 55 615 2691
MUDr. Marek Varga, PhD. Tel.: +421 55 615 2671

Asistent:
MUDr. Lenka Murínová (MD) Tel.: +421 55 615 2682

Interný doktorand:
Mgr. Miroslava Matejová Tel.: +421 55 615 2692


Študuj na UPJŠ