Prejsť na obsah

História kliniky

0minút, 57sekúnd

História Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ siaha do roku 1952, kedy začalo na Lekárskej fakulte vyučovanie stomatologickej vetve. Klinika sa postupne rozvíjala a v súčasnosti disponuje 20 lôžkami, ktoré sú situované v V. pavilóne na Rastislavovej ulici. Organizačne je rozčlenená na oddelenie maxillo-faciálnej chirurgie s lôžkovou časťou a na ostatné odbory.

Pracovisko stomatologickej kliniky poskytuje primárnu, sekundárnu a špecializovanú stomatologickú starostlivosť v odboroch: protetika, záchovná stomatológia, paradontológia, čeľustná ortopédia, pedostomatológia. V oblasti liečebno-preventívnej činnosti zabezpečuje základné a nadstavbové služby vo všetkých stomatologických odboroch.

Klinika je výučbovou bázou pre Lekársku fakultu UPJŠ v odbore stomatológia. Pracovníci kliniky sa podieľajú v úzkej spolupráci v rámci medicínskych odborov s ORL, s Klinikou rádioterapie a onkológie, Klinikou úrazovej chirurgie, Klinikou plastickej a rekonštrukčnej chirurgie a Oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

História KSaMFCH

Prílohy

File File size
ppt historia-KSaMFCH 10 MB

Študuj na UPJŠ